NMJ har under augusti kommit med en serie på åtta olika norska boggiflakvagnar i H0.

Text: Jocke Sannagård
Foto: Norsk Modelljernbane

För att ersätta mindre och slitna flakvagnar beställde de norska statsbanorna löpande under 70-talet en serie på 550 st boggiflakvagnar. De tillverkades av Strømmens Verkstad och av NSB:s egen verkstad i Stavanger. Idag har många av vagnarna tagits ur trafik eller sålts till andra operatörer, men under en 30-årsperiod var de vanliga i norska godståg. Ofta har de använts till timmertransporter, fliscontainrar och för transport av sågade trävaror. Ett antal vagnar såldes i mitten av 2000-talet till svenska Stena som byggde om dem till skrotvagnar, se mer om detta här.

NMJ:s modell finns som sagt i åtta olika utföranden, fyra med stolpar och fyra utan stolpar, men med norska fliscontainrar. Liksom tidigare modeller från NMJ kännetecknas modellerna av hög detaljrikedom, gångegenskaperna har vi inte haft möjlighet att testa.

Mer om modellen

Samtliga modeller som kommit ut listas här av NMJ. Modellerna har ett pris på 349 NOK (med stolpar) och 449 NOK (lastade med fliscontainrar).

About The Author

Related Posts