Efter en sommar med flera kördagar och bland annat firande av föreningens 30-årsjubileum, så var det den 19:e september säsongsfinal på Sandlindsbanan, en miniatyrjärnväg som drivs av Borås Miniatyrångloksällskap.

Text: Jocke Sannagård
Foto: Daniel Rydell & Jocke Sannagård

Det är verkligen något speciellt med ånglok, det är lätt att förstå dem som kallar dem ”levande väsen” istället för maskiner. I Sverige finns flera museijärnvägar som i sin trafik använder ånglok men det finns också modelljärnvägar med fungerande ånglok i trafik. Att kalla Sandlidsbanan för en modelljärnväg är kanske inte helt riktigt, föreningen som driver banan kallar det för miniatyrjärnväg och det är kanske en mer korrekt benämning.

Borås Miniatyrångloksällskap (BMÅS) bildades 1980 och kort därefter började man bygga på det som idag är Sandlidsbanan. En miniatyrjärnväg med spårvidden 7¼” (184 mm). Den kilometerlånga banan stod klar för trafik 1986 och har sedan dess använts för trafik under sommarhalvåret. Det är många som under åren åkt med på tågen. Barnfamiljer från närområdet och entusiaster från hela landet och andra delar av världen har köat för att få en tur med de små tågen.

I slutet av augusti firandes föreningens 30-årsjubileum med en stor trafikhelg, mer om denna går att läsa i det senaste numret av tidningen Allt om Hobby. Årets sista trafikhelg ägde rum den 18-19 september och även den lockade många som ville åka en tur med tågen, bland dessa även undertecknad.


Under hela dagen sker trafiken med två olika tåg med sex vagnar vardera. Under en större del av dagen använder man tre olika ånglok i trafiken. Den sista timmen förstärks trafiken med att man sätter in ytterligare ett ånglok i trafiken som i de sista tågen går parkopplad med ett av ångloken som använts hela förmiddagen.

Den relativt täta trafiken gör att man inte behöver vänta så länge på att få en plats på något av tågen. Stationen vid Sandlid Central är konstruerad som så att man som besökare separeras från trafikområdet med hjälp av ett staket.

Många av tågen gick riktigt välfyllda under dagen, man brukar göra beräkningen att ett fullastat tåg på banan har en vikt på omkring två och ett halvt ton. Det gör insatsen från de små ångloken ännu mer imponerande. Man kan tro de små tågen framför allt skulle vara ett nöje för barnen, men jag vågar lova att det var minst lika roligt att åka med som vuxen.


Valet av platsen för anläggningen är verkligen lyckad. Vet man inte var banan ligger så är den kanske inte helt enkel att hitta till, men skogsområdet intill riksväg 40 i utkanten av Borås är som skapt för en miniatyrjärnväg. Det är en speciell känsla att få åka under granarnas hängande grenar.

Efter en ”runda” på banan så tas det vilande loket till lokstationen där det vänds och emellanåt även får påfyllda förråd av kol och vatten. Notera den lilla ”vattenhästen” till höger i bilden ovan.

För mer omfattande arbeten finns vid lokstationen denna servicedepå där man kan arbeta med loken på behaglig arbetshöjd. Här finns även en ramp för att lasta av och lasta på gästande modeller.

I anläggningens andra ände ligger vagnhallen där passagerarvagnarna förvaras när de inte används i trafiken på banan.

 

Ytterligare ett tåg avgår från Sandlid Central den 19 september, den sista trafikdagen under 2010 på BMÅS miniatyrjärnväg i Borås. Man brukar under sommarhalvåret ha fem-sex ordinarie trafikdagar som på förhand annonseras. Mer information om föreningen och den banan man driver finns på föreningens hemsida: www.bmas.se

About The Author

Related Posts