Bilder på Re från Roco

Roco:s svenska höstnyhet 2010 anlände till svenska mj-handlare strax före jul. Man var därmed den andra mj-tillverkaren som gjort en modell av Green Cargo:s nya Re-lok.

Text: Jocke Sannagård
Foto: Kristoffer Simonsson,
Lenis Lek & Hobby

Det var i slutet av augusti som Roco aviserade att man hade för avsikt att ta fram en modell av den senaste loktypen i Green Cargo:s lokflotta, det moderna elloket Re. Ett lok som tillverkas av Bombardier och levererats i olika utföranden till många av europas tågoperatörer under samlingsnamnet ”Traxx”.

Utvecklingen de senaste årtiondet har varit att tågoperatörerna väljer allt mer standardiserade lösningar för att få ner kostnaden för nya lok, motorvagnar och vagnar. Den tiden då varje statsjärnväg själva utvecklade nya lok i mer eller mindre begränsade serier tillsammans med den inhemska industrin är sedan länge borta och idag kan man se samma loktyper agera från södra Italien till norra Skandinavien. Med modern teknik kan samma lok dessutom användas i flera olika länder trots olika kontaktledningsspänning och säkerhetssystem. Det är rimligen en nödvändig utveckling för att järnvägen även i framtiden skall vara ett effektivt transportmedel.

Till skillnad från Roco:s egna prototypbilder (se tidigare notis på Modellrallaren) så tycks man fått ganska bra ordning på den levererade modellens färger. Vi har inte haft möjlighet att testa modellen. Roco har valt att göra en modell av Re 1426. Sedan tidigare har ACME tagit fram modeller av Re 1423 och Re 1424 (den senare levererades bara några veckor innan Rocos modell) och i årets nyhetsprospekt från Piko framgår att de har för avsikt att göra en modell av Re 1436. Skulle dessutom bli mycket förvånad om modellen inte dyker upp i årets nyhetsavisering från Märklin och som kommer om några veckor.

Modellen levereras i både lik- och växelströmsutförande. Mer om modellen går även att läsa i Stinsens forum.


Mer om modellen

Tillverkare: Roco (direktlänk till produkten)
Art.nr: 62708 (3R, AC: 68708)
Rek.pris: 209 € (3R, AC: 249 €)