Bildreportage från ”Hobbyhelg” hos Mj-Hobbyexperten


En modulanläggning genom halva butiken, möjligheten att se flera tillverkares nyheter och ett tillfälle att göra fynd bland hyllorna gjorde att ett hundratal mj-intresserade under den sista helgen i oktober sökte sig till butiken Mj-Hobbyexperten i Västberga söder om Stockholm.

Lördagen den 25:e oktober inledde årets ”Hobbyhelg” hos butiken Mj-Hobbyexperten. Evenemanget har blivit en tradition (läs reportaget från fjolårets evenemang) för mj-intresserade i Stockholmsområdet och även i år hittade många mj-entusiaster till butiken.

På plats bland hyllor och vitrinskåp fanns representanter från mj-tillverkarna Norsk Modeljernbane samt Hobbytrade, båda aktuella med flera nya svenska modeller. I butiken fanns även representanter från Stockholms Modelljärnvägsklubb som bland annat visade hur man bygger klubbens modell av den slutna godsvagnen littera G.

Det som många sökt sig till Västberga för att få se var emellertid den modulanläggning i H0 som föreningen Mälarmodulmöte (MMM) byggt upp i butiken. Man hade inför helgen satt samman en anläggning med fyra stationer och ett tjugotal linjemoduler. Under dagen rullade här flera av de modeller som är nya på marknaden och som gick att köpa på plats i butiken.

Jag anser att det är ett trevligt initiativ som troligen gynnar både butiken och mj-intresserade, det har skapats en möjlighet att träffa likasinnade, få inspiration och utbyta erfarenheter samtidigt som man får se nya modeller på en riktig modelljärnväg och inte bara något enkelt testspår.

Mer information
Vill du veta mer om moduler så läs mer på MMM:s hemsida
Allt du behöver veta om Hobbyhelgen hos Mj-Hobbyexperten


En version av Hobbytrade:s kommande modell av kylvagnen littera H


Hobbytrade kommer även med godsvagnarna littera Hbins i olika versioner


NMJ fanns på plats och visade sina norska nyheter och
redan producerade svenska modeller


Ett Da-loksdraget godståg står redo att avgå från bangården i Anderstorp


Linjen från Hedås mot Anderstorp


Det är alltid de små detaljerna som gör helheten


På sidospåret i Hedås stod Hobbytrades modell av det danska ångloket littera D


En mycket trevlig bekantskap från spanska Ibertren. Kanske en lagom stor
lokomotor för många svenska bibanor?


Den andra mötesstationen på anläggningen


Ra-loket har just kommit tll Rundhällen med ett
persontåg bestående av NMJ:s nya vagnar.


I anslutning till anläggningen fanns det en möjlighet att ta del av
hur man går tillväga för att konstruera en en modul.