Reportage från Hjulmarknaden 2006


Den första lördagen i december var det åter dags för ett av årets större evenemang för mj-intresserade, den klassiska ”Hjulmarknaden” på Sollentunamässan.

Det var som vanligt många som hade hittat till Hjulmarknaden. Denna marknad som traditionsenligt arrangeras en lördag i början av december varje år. Arrangemanget är ett av de större för den som är intresserad av järnvägar och modelljärnvägar och det samlar utställare och besökare från hela landet.

Det var liksom tidigare år ett stort utbud av modeller, filmer och böcker på marknaden. I lokalen fanns drygt ett hundratal bord och det som låg på borden var i huvudsak till försäljning. Marknaden har också fått en viktig roll för att marknadsföra kommande modeller. Flera små och stora mj-tillverkare fanns på plats för att visa upp prototyper och bilder på de modeller man planerar att komma med.


Jan Wallin på Mj-Hobbyexperten visade flera av de kommande modellerna från Jeco

Mj-Hobbyexperten fanns på plats och visade Jeco:s kommande modeller av dieselloket T44 och elloket F. Man visade även de nya svenska makadam- och malmvagnarna från Roco. SSJ Skanex fanns på plats för att visa mer om projekten med att ta fram modeller i H0 av elloket Hg, motorvagnen X5 och personvagnen B6. Brimalm visade sina kommande modeller av ångloket F och elloket Mg samt Hobbytrade:s produktionsprov av den kommande O-vagn och korgen till den modellen av TÅGAB Tmz som skall komma under våren.


Provgjutningar på signaler och korgen till liftmotorvagnen Q13 och lokomotorn Z43.

LBSC visade provgjutningar av korgen till liftmotorvagnen Q13, korgen till en planerad modell av lokomotorn Z43 samt prov på kommande svenska signaler och dvärgsignaler. Dessutom fanns Borlänge Modelljärnvägsklubb på plats för att visa bilder på förebilden till den massavedsvagn man planerar att komma ut med i modell under vintern.

Andra nyheter var den boken ”Modelljärnväg från grunden” från Allt om Hobbys Förlag och en nyproducerad DVD om 150-års jubileumet av de svenska järnvägarna från LEG Video. Norrmannen Stahle Ness var på plats för att sälja sin helt nya bok om det stora jubileumsfirandet i Gävle.


Intresset för de modeller som SSJ Skanex skall komma med var stort från en hel del besökare

I våra grannländer och på kontinenten är det inte ovanligt att marknader som denna kombineras med flera utställda modelljärnvägar som man kan titta på och bli inspirerad av. På årets Hjulmarknad fanns endast Smalspårsfrämjandet och modulgruppen MMM på plats och visade fungerande modelljärnvägar. Förhoppningsvis är detta något som arrangörerna värdesätter och på sikt kanske kan utveckla med fler anläggningar.

Fler bilder från marknaden: