Modelljärnväg från grunden

Det finns nybörjarböcker för mj-intresserade på andra språk, men det var närmare tjugo år sedan den senaste boken i ämnet kom ut på svenska. Håkan Davidssons nya bok ”Modelljärnväg från grunden” har nu ändrat på detta faktum.

En bra nybörjarbok med fakta och inspiration för den första modelljärnvägen kan vara viktig för att få en bra start inom mj-hobbyn. Idag finns mycket av informationen på nätet, men det kräver kanske en del sökande och letande för att få reda på allt man inte visste att man bör veta inför det allra första bygget.

Det går alldeles utmärkt att bygga en modelljärnväg helt efter sina egna idéer, det är säkert många som tycker att det är just detta som är tjusningen med modelljärnvägshobbyn. Det finns även de som vill ha råd, tips och guidning innan de sätter igång och då är en bok som denna en bra investering.

Upplägget på boken är pedagogiskt. Håkan tar steg för steg upp olika faser i planeringsprocessen och bygget och varje del är illustrerad med både fotografier och skisser. De första kapitlen handlar om planeringsarbetet och grundläggande fakta om hur man kommer igång på ett bra sätt. Håkan tar upp olika exempel på hur man kan utforma sin modelljärnväg beroende på vilka ytor man har tillgängliga. Han betonar även vikten av att fundera över hur man skall använda sin modelljärnväg och tänka igenom i vilka olika perspektiv man kommer att uppleva den färdiga modelljärnvägen.

Ett kapitel mellan planeringsfasen och det begynnande byggandet tar upp snabba och grundläggande fakta om hur järnvägen fungerar i verkligheten och vilka lok och vagnar som finns på de svenska järnvägarna.

De flesta kapitel i boken inleds med en liten verktygslista som berättar vad som kan vara bra när man skall rita spårplaner, bygga landskap eller ordna en stomme till sin modelljärnväg. En bra grund är ytterst viktig för att modelljärnvägens skall bli bra och Håkan presenterar några olika tekniker för att skapa ett underlag till anläggningen och visar hur man går till väga för att göra detta.

De efterföljande båda kapitlen handlar om hur man gör för att lägga räls och växlar samt allt man bör tänka på när det gäller elektroniken på modelljärnvägen. Något som jag gillade var återkommande textavsnitt som tar upp lite mer än vad nybörjaren egentligen bör veta. I kapitlet om elektronik finns det exempelvis ett avsnitt om datastyrning av modelljärnvägen och lite information om var man kan ta reda på mer fakta. Jag tror att det är viktigt att man redan som nybörjare blir medveten om att det finns enorma möjligheter att utveckla modelljärnvägen. Jag tror att det är denna kunskap som är inspiration och drivkraft hos många modellrallare, även de som varit aktiva i många år.

Det efterföljande kapitlet tar upp grundläggande fakta och tips om landskapet på modelljärnvägen. Hur man kan få inspiration från naturen och vad man bör tänka på för att skapa en modelljärnväg och inte en tågbana.


Skötel är en viktig del för att man skall trivas med sin modelljärnväg och Håkan presenterar i ett av de sista kapitlen i boken tips och rekommendationer om hur man bör underhålla och serva sin modelljärnväg för att funktionen skall hållas på topp och modellerna skall få en så lång livslängd som möjligt.

Boken avslutas med ytterligare tips om hur man kan utveckla sin modelljärnväg, var man kan finna mer information och en rad med omräkningstabeller av vikter och mått, något som man kan ha nytta av exempelvis när man läser böcker och tidningar från andra länder.

Bokens upplägg är som sagt pedagogiskt och det hela inleds med en föredömlig innehålls-förteckning som gör att man snabbt kan hitta speciella avsnitt i bokens alla kapitel. Boken kan med fördel läsas som inspiration från pärm till pärm, men den kan också vara ett uppslagsverk när man kommit igång med bygget.

Det finns avsnitt som i mitt tycke avhandlas lite för snabbt, att exempelvis endast nämna att det finns växelström, likström och digitalt, utan att specificera att olika tillverkare använder olika digitala protokoll kan skapa frågetecken snarare än att räta ut dem, när man exempelvis går till butiken för att köpa ett ”digitalt” lok.


Boken har en mängd halvidestora inspirationsbilder från Miniatur Wunderland och Modellrallare i Wäst samtidigt som instruerande bilder i flera fall kan upplevas som onödigt små och inklämda i texten. jag hade gärna sett att man som en röd tråd igenom boken hade fått följa utvecklingen av en specifik anläggning från planeringsstadiet till körning och att bilder från denna hade fått vara både inspiration och instruktion till hur man själv kan göra med sin modelljärnväg.

Synpunkterna ovan upplever jag dock som detaljer i en annars helt förträfflig bok. Den serverar på ett bra sätt grundläggande kunskaper inom ämnet modelljärnväg och trots att jag själv varit modellrallare i mer än 14 år så gav läsningen en del nya kunskaper. Det är en bok som jag helt klart vill rekommendera alla som är intresserade av modelljärnväg, men framför allt den som är på gång att bygga sin allra första anläggning.

Författare: Håkan Davidsson
Förlag: Allt om Hobby AB
Antal sidor: 159 st
ISBN: 9172430362
Häftad

Boken har ett rek.pris på 180 kr och går att beställa direkt från förlaget eller de butiker som är återförsäljare för förlagets olika böcker. www.hobby.se