Provkörning av Trix Ub-lok

Det Ub-lok som Märklin kom ut med förra året har nu kommit i likströmsutförande från Trix. Håkan Y har provkört loket och delar med sig av sina intryck av modellen.

Text & foto: Håkan Y

En dag ringde en vän till mig och informerade mig att han hade införskaffat Trix:s modell av Ub 717. Han utryckte önskemål att få komma förbi för en provkörning av loket, då han själv saknar en permanent modelljärnväg. Självklart tänkte jag, om du inte har något emot så tar jag gärna en närmare titt på loket, för en artikel. Det var inga problem, och ett datum bestämdes.

Såsom rubriken lyder är detta mina intryck av den provkörning som genomfördes. Det är således inte en recension där vi mäter buffertavstånd eller dylikt. Detta överlämnar jag varmt till er med skjutmått som räknar millimetrar.

Loket ligger mycket väl förpackat i sin kartong. Fraktskador på detta lok måste vara mycket sällsynt. Detta ger intryck av kvalitet och seriositet ifrån leverantören. Väl uppackat studerades loket närmare på ett lekmannamässigt vis och man kunde bara konstatera att loket verkar hålla god detaljrikedom. Måhända inte lika hög som Perls eller Jecos motsvarighet, men prislappen är också betydligt lägre.

Efter den första syningen av loket öppnades kåpan upp för montering av dekoder. Detta gjordes genom att skruva loss två skruvar undertill. Därefter gick det att lyfta bort själva lokhytten, för att därefter kunna ta loss övrig kåpa som är i metall. Detta är det första lok som jag kommer i kontakt med, som har den nya 21-poliga kontakten, som börjat att ersätta den 8-poliga. En detalj jag snabbt noterade med synnerligen stor glädje var att dekodern monteras direkt på kontakten vilket eliminerade det ofta knöliga momentet med att försöka vika in kablaget. Det är många gånger har man mumlat vid montage av dekodrar i Rocos Rc-lok.


Loket isärplockat och dekodern är monterad

Efter att dekodern var monterad skruvades loket ihop igen och placerades på programmeringsspåret. Loket försågs med en adress och maximal fart programmerades in. Därefter fick Ub 717 åka på sin premiärtur runt anläggningen i ett sakta och lugnt tempo. Mycket värdigt för ett trevligt litet växellok. Jag och min vän kunde snabbt konstatera att loket gick mycket tyst och mjukt. Krypegenskaperna var utomordentliga efter ytterlig programmering av startspänningen.

Provkörning med vagnar genomfördes mycket optimistiskt med fyra stycken av Heljans 30-talsvagnar samt en resgodsvagn. På plana ytor och även i en 90 gradig kurva (R3-radie) drog Ub:n dessa vagnar utan problem. I en stigning på 2.5 promille slirade dock loket som saknar slirskydd. Inte så förvånade över detta, provade vi igen med två vagnar samt resgodsvagnen. Detta gick bättre, även om det var lite svettigt för loket i en kurva med en stigning på 2.5 promille. Med två 30-talsvagnar och utan resgodsvagn gick det hela utomordentligt bra. Detta har vi lokets tyngd att tacka för. Kåpan är av metall vilket ger en bra tyngd för ett sådant litet lok.


Trix:s Ub i jämförelse med Jecos Ue, båda håller hög kvalitet!

Detaljrikedomen på loket anser jag vara hög för ett lok som kostar runt 1 400 kronor. Räcken, pantograf samt märkning håller hög standard. Loket går bra och hjulen har flänsar som klarar galant av Pecos räls samt växlar i code 75. Loket lyser konstant i både A och B änden oavsett vilket håll loket färdas, Likaså lyser röd signal konstant åt ena hållet. Strålkastarna lyser med ett intensivt gult som känns lite väl utstickande.


Det nya 21 poliga dekoderinterfacet. Notera avsaknaden av kablar!

Efter att provkörningarna och studierna var avslutade kunde vi båda bara konstatera att Trix har lyckats mycket bra med denna modell. Det enda vi kan i huvudtaget anmärka på är det gula skenet ifrån strålkastarna samt de grova räckena ovantill. Dessa två punkter är mindre enligt min åsikt och för priset får man ett mycket fint lok med underbara gångegenskaper. Problemet vad jag förstår är att framgången med modellen är så stor att loket håller på att sälja slut.

Efter att min vän hade åkte hem med sitt Ub lok kände jag en viss avsaknad. Detta är ett lok jag känner jag vill ha och kommer att införskaffa framöver.