Jeco planerar att komma med SJ:s D-lok i H0. Modellerna kommer produceras med en lokkorg i plast och vara helt körklara vid leverans.

Text: Jocke Sannagård  Foto: Jeco AB

Från att tidigare producerat modeller av svenska lok och motorvagnar i vitmetall så har Jeco under de senaste åren alltmer övergått till att producera sina nya modeller med överbyggnad i plast och pressgjutna metallunderreden. För konsumenten har förändringen kanske framför allt märkts på att priserna hamnat i en nivå som ligger i nivå med de modeller som producerats av stora tillverkare som Märklin och Roco.

Produktionen av modellerna sker numera i Asien och mängden av olika modeller som tagits fram de senaste åren tyder på att konceptet varit framgångsrikt. Man har nu planer på att utveckla en modell av det klassiska elloket D, bilden ovan visar en prototyp av den kommande modellen.

Planerna omfattar idagsläget två olika lokindivider, dels D 373 och D 432. Modellerna kommer levereras näst intill helt färdiga, med i stort sett alla detaljer förmonterade. De kommer ha körriktningsstyrda strålkastare med rött ljus bakåt (det har säkert inte undgått någon att Roco ”missade” detta på sin modell av Da-loket). Modellen kommer produceras i både analogt och digitalt utförande för både lik- och växelström. I digitalt utförande kommer modellerna med förmonterad ljuddekoder och högtalare.

Även Brimalm har avviserat att man har planer på att komma med D-loket i H0. Det är olyckligt att två tillverkare samtidigt ska producera samma loktyp i modell. Det är dock ett lok som under lång period var vanligt förekommande och förhoppningsvis finns det ett tillräckligt stort kundunderlag för de båda tillverkarnas modeller.

Planerade utföranden på de kommande modellerna från Jeco:

D 373
DU- A110 (2R-DC, analog)
DU-B110 (3R-AC, analog/digital)
DU-A160 (2R-DCC, digital med ljud)
DU-B160 (3R-AC, digital med ljud)

D 432
DU- A111 (2R-DC, analog)
DU-B111 (3R-AC, analog/digital)
DU-A161 (2R-DCC, digital med ljud)
DU-B161 (3R-AC, digital med ljud)

About The Author

Related Posts