Blå personvagnar från NMJ

I slutet av sommaren kom NMJ med sex 60-talsvagnar i den första blå färgsättningen som de hade hos SJ från början av 90-talet.

Text: Jocke Sannagård
Foto: NMJ


Detta är den tredje serien vagnar i NMJ:s satsning på svenska 60-talsvagnar. Sedan tidigare har man producerat två serier med bruna vagnar och rund logotyp, med skillnaden att de två serierna har littera före respektive efter litterareformen 1970 (SJ ändrade då sättet att benämna sina olika personvagnar). Modellens utförande stämmer tekniskt överens med de tidigare serierna. En synare av den första serien hittar du här.

Detta blå utförande hade många 60-talsvagnar under hela 90-talet. Efter något år gjorde man en ändring i hur man målade vagnarna (bland annat den svarta färgen började då istället under fönstren och de små vita fälten i vagnens ändar togs bort) men man har kunnat se vagnar med dessa båda färgsättningar tillsammans i tåg under många år.

Idag har de flesta vagnar i serien skrotats men ett antal har bevarats, dels hos museiföreningar, dels hos privata operatörer som Veolia och TÅGAB. Om dessa kommer produceras av NMJ återstår att se. Sedan tidigare har man aviserat en serie bruna vagnar med vit logo, bruna vagnar med InterCity-märkning, andra generationens blå färgsättning samt InterRegio-färgsättningen med en bred röd bård på ljusblå botten så fortfarande återstår många nya modeller från NMJ.

Mer information om modellerna hittar du på NMJ:s hemsida