Kbps och Os i modell från NMJ

Under hösten har den norska mj-tillverkaren NMJ kommit med två olika typer av öppna godsvagnar i H0. Det rör sig om vagnar av typerna Kbps och Os som tagits fram med både norska och svenska märkningar.

Kbps
Serien omfattar som sagt två olika vagnstyper. Den första har littera Kbps och är en öppen godsvagn med stolpar, avsedd för transport av exempelvis timmer, maskiner, räls eller annat gods som inte behöver skyddas mot väder och vind

Något som konstaterats på flera diskussionsforum är det faktum att NMJ i fallet med modellerna av SJ:s Kbps tagit en ”genväg” och svenskmärkt en i övrigt norsk modell. Det saknas bland annat låga lämmar på vagnarnas gavlar och de fyra gavelstolpar som finns där borde bara vara två till antalet. Något annat som inte borde finnas på vagnarna är de små hakarna på stolparnas insidor. Det går att åtgärda en del av felen på modellerna, läs exempelvis Håkan Y:s tips om förbättringar på 5 minuter.

Så här långt har NMJ kommit med fyra svenska modeller och fyra norska modeller av Kbps, se nedanstående sammanställning.

602.101, SJ Kbps 335 4 375-0
602.102, SJ Kbps 335 4 308-9
602.103, SJ Kbps 335 4 279-8
602.104, SJ Kbps 335 4 202-4

502.101, NSB Kbps 335 3 775-8
502.102, NSB Kbps 335 3 742-8
502.103, NSB Kbps 335 3 166-0
502.104, NSB Kbps 335 2 286-5

Os
Den andra vagnstypen man kommit med har beteckningen Os och är även den en öppen godsvagn med stolpar. Den uppenbara skillnaden mot modellen ovan är att denna vagnstyp har lämmar, något som gör att man kan lasta ”löst” gods som exempelvis skrot på vagnarna.

Modellen av Os-vagnen stämmer ganska bra överrens med utförandet på förebilden, men även den har en del fel och brister. Det ska exempelvis vara två och inte fyra stolpar på vagnarnas gavlar, men det är ett fel som man lätt kan åtgärda på egen hand, se mer om detta här.

Följande svenska och norska modeller av Os finns nu på marknaden:

601.101 SJ Os 370-0 445-0
601.102 SJ Os 370 2 160-2
601.103 SJ Os 370 2 418-4
601.104 SJ Os 370 1 375-9

501.101 NSB Os 370 1 140-1
501.10, NSB Os 370 0 624-8
501.103 NSB Os 370 1 140-1
501.104 NSB Os 370 0 624-8

Modellerna levereras i pappkartonger med ett innanmäte av formad hårdplast. De ligger inslagna i mjukplast, något som gör dem enkla att packa upp utan att orsaka någon skada på detaljerna. Konstruktionen verkar skydda vagnen, men det hela känns lite ”sladdrigt”. Förpackningen ger inte alls ett lika gott intryck som emballaget för de norska och svenska personvagnarna, kanske något för NMJ att tänka på i fortsättningen.

Modellerna är producerade i plast och har en hög detaljeringsgrad, exempelvis fjädrade buffertar. Flera av detaljer hör som sagt hemma på den norska vagnstypen, samtidigt saknas en del andra detaljer som finns på den svenska förebilden. Något på modellerna som skulle kunna gjorts annorlunda är färgen på vagnsflaken. Även om färgen är en ”korrekt” avbildning av vagnarnas plankgolv, så upplever man den väldigt ljus och denna del av modellerna kräver verkligen ”nedsmutsning” för att ge ett bättre intryck.

Har haft möjlighet att provköra vagnarna under några timmar och det är modeller som ser trevliga ut på anläggningen, utan att granska några detaljer och i ett större sammanhang så ger vagnarna ett mer ”svenskt” utseende på godstågen.

Något man bör åtgärda är dock vagnarnas koppel. Direkt upppackade ut kartongen är vagnarna näst intill omöjliga att koppla samman och isär utan att man måste hålla emot och arbeta med båda händerna. Kör man dem i fasta vagnset så är det kanske inget problem, men vill man ha möjligheten att rangera med sina vagnar så bör kopplet åtgärdas, en guide till hur man gör detta finns här.

Ett annat problem är vagnarnas axlar och hjulupphängningen. I trafik på modelljärnvägen upplever jag att vagnarna har en lätt vaggande gång, något man kan se lite av i detta filmklipp från Modelljärnvägens Hus. Till en viss del verkar problemet minska om man belastar vagnarna med någon form av vikt.

Sammanfattning
Det är två intressanta modeller som kommit från NMJ, de har en del fel och brister som man bör vara medveten om. Det är tråkigt att tillverkaren inte tagit fram modeller som är ännu mer förebildsenliga, men samtidigt hör jag inte till dem som uppmanar till köpbojkott. Det är som sagt modeller som för mig ger ett ”svenskt” intryck när de rullar i ett godståg med Gbs, Hbis och andra ”typiska” svenska godsvagnar. Förhoppningsvis har tillverkaren tagit del av den kritik som riktats mot modellerna samtidigt som modellerna sålts tillräckligt bra för att ge utrymme till både fler och bättre svenska godsvagnar i modell från NMJ.

Modellerna tillverkas i Kina av Norsk Modelljernbane, en tillverkare som de senaste åren gått från småproducent av exklusiva metallmodeller till en av skandinaviens största modellproducenter med en omfattande produktion av norska och svenska modeller i plast. Mer information finns på www.nmj.no


Visst ser det ”svenskt” ut


Det ljusa plankgolvet i vagnarna vill bli smutsigt!